Lexikon

Képességfejlesztő torna

A gyermekek akkor tudnak az iskolában megfelelően teljesíteni, ha a tanuláshoz szükséges képességeik kifejlődtek, azaz idegrendszerük megfelelő érettségű. A figyelem, az egyensúly és a koordináció azok az alapvető képességek, amelyeken valamennyi későbbi tanulási képesség alapul. Sok esetben azonban a gyermekek idegrendszeri fejlődésében lemaradás van, aminek oka a csecsemőkori reflexek megléte.

A fennmaradt csecsemőkori reflexek képesésgfejlesztő reflextorna segítségével  felülírhatóak, így segítve a gyermek idegrendszerének érését. A gyermek a tanulást saját testének megismerésével kezdi.  A mozgás és a különböző egyensúlyi helyzetek és feladatok kihívást, de közben örömet is okoznak neki. A mozgáson és játékon keresztül fejlődik, tanul, fejleszti képességeit, ezért olyan fontos a gyermek életében a sok mozgásos játékhelyzet biztosítása. A képességfejlesztő torna során valójában azt a lehetőséget biztosítjuk a gyermeknek, hogy saját tapasztalatán keresztül formálódjon. A gyakorlatok arra épülnek, hogy a korai fejlődés egyes lépéseit a gyermek adott korához igazított mozgásos gyakorlatok révén utánozza.  Így lehetősége van megszerezni azt a tudást és tapasztalást, melyet fejlődésének korábbi szakaszában nem sikerült. A foglakozások a gyermekek számára játékos időeltöltés, hiszen nem tesz mást, mint meghatározott eszközökön, a terapeuta irányítása mellett „játszik”.

Ayres-terápia

Az Ayres-, azaz szenzoros integrációs terápia lényege a gyermekek idegrendszerének mozgással történő ingerlése. A terápiát Jane Ayres tanulási zavarok kezelésére dolgozta ki, jól alkalmazható emellett a módszer:

  • hiperaktivitás,
  • figyelemzavar,
  • magatartás zavar,
  • beilleszkedési nehézség,
  • motoros fejlődési zavar,
  • nyelvi- és érzelmi zavarok,
  • kötődési zavar,
  • specifikus tanulási nehézség, például diszlexia, diszpraxia
  • autista gyermekek esetében

A terápia arra a felismerésre épül, hogy az idegrendszer érettsége, integratív funkciói az egyensúlyi és más érzékszervi ingerek adásával növelhetőek. A foglalkozások során ezért a gyerekek olyan játékokon, speciális eszközökön keresztül fejlődnek, amelyek az egyensúlyi-rendszer (vesztibuláris-rendszer) működését erősítik, segítik az idegrendszer érését.

A foglalkozások során a terapeuták, azaz a mi feladatunk, hogy segítsük, megerősítsük a gyermekeket, illetve a fejlesztő eszközök között úgy irányítsuk őket, hogy számukra észrevétlenül, de a saját ütemükben fejlődjenek.

Dráma- és varázsjátékok

Képzelet, mozgás, játék…

A játék és a képzelet a kisiskoláskorban még kitüntetett szereppel bír. A játékok célja ugyanaz: az alkotás, a kreativitás és az önkifejezés fejlesztése, aminek köszönhetően a gyermekek önmagukat és másokat elfogadó, empatikus, harmonikus személyiséggé válnak.

A drámajátékoknak különböző fajtái vannak, ilyenek a memóriajátékok, fantáziajátékok, ritmusjátékok, érzékelő gyakorlatok, ügyességi játékok, utánzó játékok, bemelegítő játékok, beszédgyakorlatok, összetett koncentrációs játékok, kapcsolatteremtő- és bizalomjátékok. A játékos feladatok alkalmazása során fejlődik a gyerekek önismerete, önfegyelme, ezzel párhuzamosan a társakra való odafigyelés a beleérző, empátiás készség fejlődésével párosul, kialakul a mások megértésének, elfogadásának képessége, a toleráns magatartás. Szintén segítik azt, hogy a gyermekek értékként fogadják el az önálló gondolkodást, fejlődik vitakészségük.

A varázsjátékok képzeletjátékok. Az óvodás gyermek élményképekben gondolkodik, képek nélkül nem „képes” egy-egy tevékenységet véghezvinni. A gyermekek a játék során egy-egy belső képpel dolgoznak, a fő elem a fantázia. A varázsjátékok többféle játékból állnak: mozgásos játékok, légzés játékok, ellazulást segítő játékok, fantázia játékok, érintés játékok, meditatív játékok, születés játékok. A varázsjátékok elősegítik, hogy a gyermekek saját érzéseiket megélhessék, megfogalmazhassák, lerajzolhassák, megoszthassák, így egyre nyitottabbá, bátrabbá váljanak.  A közösen átélt játék során figyelnek egymásra, meghallgatják egymást, így együttműködőbbek, empatikusabbak és toleránsabbak lesznek egymás iránt.